Nhà quảng cáo quảng bá thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la