Balco Australia tham gia Hội nghị sữa lần thứ 15 của Hiệp hội sữa Trung Quốc (Diễn đàn sữa 20 và Triển lãm sữa Trung Quốc 2024).