EBITDA tái đầu tư vào nghiên cứu & phát triển
0 %
Nhân viên thường trực
0
Thị trường quốc tế
0

Định nghĩa lại Oaten Hay từ năm 1990

Chúng tôi tự hào là nhà lãnh đạo thế giới về chất lượng & nghiên cứu cỏ khô

Chúng tôi tự hào là nhà lãnh đạo thế giới về chất lượng & nghiên cứu cỏ khô

Chúng tôi rất vui mừng về công nghệ, sự đổi mới và phát triển. Chúng tôi đam mê khoa học trong việc tìm ra các phương pháp hay nhất để mang lại lợi ích cho người trồng trọt, khách hàng của chúng tôi và hỗ trợ một tương lai bền vững hơn. Mỗi năm, 5% EBITDA được đầu tư trở lại vào nghiên cứu và phát triển, để đảm bảo các hoạt động của chúng tôi luôn tốt nhất và hiện đại nhất thế giới. 

Với tầm nhìn rõ ràng và sứ mệnh xác định là mở rộng hoạt động và mở rộng phân phối, sự tăng trưởng dự kiến của Balco sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; từ người trồng trọt và khách hàng đến nhân viên và cổ đông.

Đăng ký hay ngành Tin tức

Lãnh đạo ngành công nghiệp cỏ khô Úc. Được thành lập vào năm 1990. 

Trụ sở

Nhà máy Bowmans

Nhà máy Brookton

Nhà máy Raywood

Tất cả các quyền đều được bảo lưu (c) Balco Australia.